naar de intropagina

Lezen & Schrijven

Lezen & Schrijven (Herman Mandemakers) is gespecialiseerd in pensioencommunicatie.  Uitvoerend secretaris van ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen bij een van de grotere pensioenuitvoerders in Nederland vanaf 1978 tot 2005, met sterke focus op communicatie. Vanaf 2005 fulltime communicatieadviseur. Praktijkervaring met communicatie over alle pensioen- en uitvoeringsfacetten: van vertaling van wet- en regelgeving in pensioenregelingen tot en met de communicatie over de beleggingen en het indexatiebeleid. Klankbord, adviseur en contactpersoon voor werkgevers, bestuurders, deelnemers en gepensioneerden, accountants, actuarissen, juristen, communicatieadviseurs en vormgevers. Zo mogelijk in samenspel, zo nodig met tegengas. Nooit verlegen om woorden of ideeën om de essentie van pensioen zo eenvoudig mogelijk, maar toch juridisch en actuarieel juist weer te geven. Werkt vanaf 2007 als zelfstandig communicatieadviseur en tekstschrijver voor pensioenfondsen en andere opdrachtgevers. 

 

/